Úvodní stránka Informace Obchodní podmínky Paco Romano

Obchodní podmínky Paco Romano

E-shop Paco Romano na webových stránkách www.pacoromano.cz (dále jen „e-shop“), na kterém jsou prodávány produkty značky Paco Romano a dalších partnerů značky Paco Romano, je provozován prodávajícím, společností DraSis s.r.o., se sídlem Sluneční 264 Velké Přítočno 273 51, IČO: 078 62 661, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 308908 (dále jen „My“ nebo „DraSis“).

Tyto Obchodní podmínky Paco Romano (dále jen „Obchodní podmínky“), kterými se řídí všechny nákupy a služby poskytované prostřednictvím e-shopu, upravují naše vzájemná práva a povinnosti mezi námi, jakožto prodávajícím, a vámi, jakožto kupujícím (dále jen „vy“ nebo „zákazník“).

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Zásady zpracování osobních údajů.


Objednávka a uzavření smlouvy

Závazná objednávka. Kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku" na e-shopu činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází ve vašem nákupním košíku, a projevujete vůli uzavřít kupní smlouvu (dále jen „Smlouvu“) mezi vámi a námi, která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

Jazyk Smlouvy. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Uzavření Smlouvy. Objednávka je přijetím nabídky na uzavření Smlouvy. O přijetí vaší objednávky budete automaticky informováni emailem. Přijaté objednávky budou považovány za závazné i v případě, že zákazník uvede nesprávnou nebo chybnou emailovou adresu. Tímto okamžikem je mezi vámi a námi uzavřena Smlouva. V případě, že jste email o přijetí objednávky neobdrželi, ačkoli jste učinili závaznou objednávku, obraťte se na nás prostřednictvím emailu info@pacoromano.cz nebo kontaktních údajů, které jsou přístupné zde.

Nemožnost dodat zboží. Pokud po uzavření Smlouvy vyjde najevo, že objednané zboží z objektivních důvodů nemůžeme dodat, tj. zejména pokud zboží není na skladě, naši dodavatelé jej bez našeho zavinění nedodali včas nebo nejsme schopni zboží řádně a včas opatřit bez zvýšených obtíží či nákladů, máme právo od Smlouvy odstoupit a objednané zboží vám nedodat. Nejsme povinni dodat zboží, které bychom museli zajistit od třetí strany. Jakmile se o takové okolnosti dozvíme, budeme vás neprodleně informovat a budeme se snažit nalézt řešení, které vám v maximální možné míře vyjde vstříc (např. změnou objednávky či pozdějším doručením zboží).


Zákaznický účet

Registrace. V rámci procesu objednání zboží máte možnost vytvořit si uživatelský účet („registrace“). V rámci zákaznického účtu můžete spravovat své objednávky, upravovat své údaje či objednávat zboží bez nutnosti opětovného vyplnění nutných údajů při každé nové objednávce. Registrace však není podmínkou objednávky a zboží můžete objednávat také bez registrace.

Pravdivost údajů. Jste povinni uvádět při registraci pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Při vyřizování vašich objednávek předpokládáme, že jsou vámi uvedené údaje správné.

Zabezpečení přístupu do zákaznického účtu. Přístup do vašeho zákaznického účtu je zabezpečen uživatelským jménem (váš email) a vámi zvoleným heslem. Jste povinni zajistit zabezpečení těchto údajů, zejména nesdělovat je třetím osobám. Neneseme odpovědnost za případné zneužití vašeho zákaznického účtu třetími osobami, ledaže by nám takové zneužití bylo přičitatelné.

Zrušení zákaznického účtu. Váš zákaznický účet můžeme zrušit, zejména pokud dojde z vaší strany k porušení Smlouvy nebo Obchodních podmínek nebo pokud váš uživatelský účet delší dobu (nejméně 13 měsíců) nevyužíváte. V takovém případě budete při dalším nákupu vyzváni k nové registraci.

Dostupnost a výpadky. Žádným způsobem neručíme za nepřetržitou dostupnost a funkčnost zákaznického účtu, který nemusí být dostupný např. z důvodu údržby našeho hardwarového či softwarového vybavení či výpadků služeb poskytovaných našimi dodavateli a obchodními partnery.


Doručení zboží

Metody doručení a změna zvolené metody. Pro doručení vámi objednaného zboží můžete v rámci procesu objednání zvolit jednu z několika metod. V případě, že budete chtít metodu změnit, obraťte se na nás prostřednictvím emailu info@pacoromano.cz a budeme se snažit vám změnu umožnit. To však platí pouze v případě, že zboží zatím nebylo původně zvolenou metodou odesláno. Vezměte na vědomí, že v případě změny metody vám budou účtovány zvýšené náklady na doručení zboží.

Převzetí zboží zákazníkem. Místem plnění je vámi uvedená doručovací adresa nebo případně vámi určena výdejna zásilek. Nestanoví-li zákon jinak, svou povinnost dodat vám objednané zboží splníme v okamžiku předání zboží vámi zvolenému dopravci zboží. Jestliže zboží nepřevezmete, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a účtovat vám náklady, které nám tímto vzniknou. To neplatí, pokud jste při převzetí zboží od dopravce zjistili, že bylo zboží doručeno poškozené nebo v porušeném obalu. V takovém případě zboží nesmíte převzít a jste povinni nás neprodleně o takové skutečnosti a konkrétních okolnostech informovat. Pokud zboží převezmete, jste povinni s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vaše nároky můžete následně uplatnit v rámci reklamace.

Místo a doba doručení. Zboží doručujeme pouze po České republice. O předpokládané době doručení, která se na dané zboží vztahuje, budete informování vždy na dané webové stránce obsahující detaily o vybraném zboží, a to ještě předtím, než odešlete objednávku. Tam, kde uvádíme dobu doručení, máme na mysli pracovní dny. Do doby doručení se tedy nezapočítávají dny pracovního klidu, tj. soboty, neděle či státní svátky.

Změna doby doručení. V případě, že se doba doručení z námi nezaviněných důvodů změní, budete o tom bezodkladně informováni. Vyhrazujeme si právo dobu doručení změnit, pokud naši dodavatele bez našeho zavinění nedoručí objednané zboží řádně a včas. V žádném případě doba doručení nepřesáhne dobu 30 dní od uzavření Smlouvy.


Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Vlastnické právo. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka v okamžiku převzetí zboží nebo v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny v závislosti na tom, která z těchto události nastane později.

Nebezpečí škody. Nebezpečí škody na zboží na zákazníka přechází v okamžiku převzetí zboží zákazníkem nebo okamžikem, kdy jste svou povinnost zboží převzít v rozporu se Smlouvou nesplnil.


Cena zboží, platební podmínky a slevy

Celková cena zboží. Cenou zboží se rozumí cena uvedená na stránce objednávaného zboží v e-shopu v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Nejsme plátci DPH a uvedené ceny tedy nezahrnují DPH. Ceny však zahrnují veškeré další daně či poplatky dle platných právních předpisů. Při nákupu zboží v celkové hodnotě nad 2.000 Kč, poskytujeme svým zákazníkům dopravu zdarma. Rozpis celkové ceny před dokončením objednávky obsahuje i výslednou cenu za dopravu.

Informační povinnost prodávajícího. S celkovou cenou jste vždy seznámeni v procesu objednávky přímo v e-shopu před odesláním závazné objednávky.

Platební metody. Pro účely platby si můžete vybrat některou z platebních metod, které e-shop umožňuje, např. platba platební kartou, na dobírku či bankovním převodem. Vezměte prosím na vědomí, že při platbě bankovním převodem je vám zboží pouze rezervováno a jste povinni platbu provést nejpozději do 7 pracovních dní od přijetí objednávky. V opačném případě jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Doba doručení se počítá až od okamžiku obdržení platby bankovním převodem. V případě platby platební kartou zákazník postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele platební brány.

Poplatky související s platební metodou. Platby přijímáme pouze z účtů registrovaných v Evropské unii. Případné poplatky účtované třetími stranami v souvislosti s vámi zvolenou metodou placení jsou hrazeny vámi a nejsou součástí ceny zboží.

Platba platební kartou a na dobírku. Jestliže zvolíte platbu platební kartou, budou prostředky odpovídající ceně zboží strženy z vašeho účtu bezprostředně po zadání a odeslání závazné objednávky. Pokud zvolíte metodu placení na dobírku, jste povinni za zboží zaplatit dopravci v hotovosti nebo platební kartou v závislosti na možnostech dopravce, který zajišťuje přepravu vámi objednaného zboží; v opačném případě vám zboží nebude doručeno a my máme právo od Smlouvy odstoupit a účtovat vám takto vzniklé náklady.

Účtenka. Jsme povinni vám vystavit účtenku, která vám bude doručena jak elektronicky po obdržení vaší platby, tak fyzicky společně s objednaným zbožím. Nejsme plátci DPH a námi vystavené účtenky nemusí splňovat náležitosti daňového dokladu.


Slevy, promo kódy a promo akce

Slevy. Zboží nabízené na e-shopu můžeme dle našeho uvážení nabízet za nižší cenu, než je běžná cena (dále jen „sleva“). Slevy se mohou vztahovat jen na určité zboží nebo kategorie zboží. U zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena zboží před slevou a cena zboží po slevě.

Právo objednávku odmítnout. Zlevněné zboží nejsme povinni dodat, pokud dojde k vyprodání skladových zásob. V takovém případě jsme oprávněni objednávku odmítnout.

Promo kódy. Sleva může být poskytována také prostřednictvím jednorázových promo kódů s omezenou dobou platnosti v souvislosti s marketingovými a reklamními akcemi. Promo kódy se mohou uplatnit pouze na některé druhy zboží. Uplatnění promo kódu může být vázáno na podmínku nejnižší možné hodnoty objednávky. Hodnota objednávky musí vždy dosáhnout hodnoty promo kódu. Promo kód nelze směnit za peníze. Jestliže je objednávka nebo její část, která je zaplacena zcela nebo zčásti promo kódy, vrácena například z důvodu odstoupení od Smlouvy, částka zaplacená promo kódy se neproplácí. Uplatnit promo kód je možné pouze před dokončením, tj. odesláním objednávky. Promo kódy není možné převést na třetí osoby.

Kombinace slev a výhod. Není-li to výslovně uvedeno, v jedné objednávce není možné kombinovat více slev či promo kódů.


Užívání a údržba zboží

Výběr zboží. Na našem e-shopu prodáváme oděvní předměty pánské módy. Jedná se o konfekční modely a o každém produktu se vám snažíme poskytnout co nejvíce informací pro to, abychom zajistili, že se svým výběrem budete skutečně spokojení (včetně např. tabulky velikostí). Z toho důvodu je nutné, abyste při výběru a nákupu zboží vzali v potaz druh, velikost a vlastnosti zboží, včetně jeho složení, designu, střihu či údržby. Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se zboží, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte na info@pacoromano.cz. Rádi vám s výběrem poradíme.

Návod k užívání. Pokud vám bude se zbožím dodán i návod k užívání, jste povinni se jím seznámit a řídit.

Faktory ovlivňující životnost zboží. Při užívání zboží vezměte prosím v úvahu všechny případné nepříznivé faktory, které mohou funkcionalitu a životnost zboží ovlivnit, např. nadměrná intenzita užívání výrobku či nevhodný účel. Neneseme odpovědnost, pokud zboží užíváte nevhodným způsobem (např. nadměrné tření látek v důsledku tělesných proporcí zákazníka, změna barvy kvůli nevhodným deodorantům či nedodržování pokynů pro čištění oděvu, nošení těžkých předmětů v kapsách apod.) K zamítnutí případné reklamace může dojít také, pokud má vada původ ve špatně zvolené velikosti či vaším chybným užíváním nebo jiným zaviněním.


Odstoupení od Smlouvy

Právo odstoupit od Smlouvy. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte právo bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí objednaného zboží, respektive poslední části objednávky, za předpokladu, že jste spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.

Lhůta pro odstoupení. Pro uplatnění práva od Smlouvy odstoupit je nutné, abyste nás v uvedené lhůtě 14 dní o vašem zájmu odstoupit informovali prostřednictvím jednostranného prohlášení zaslaného emailem na adresu info@pacoromano.cz nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví. Pro dodržení lhůty je nutné, abyste prohlášení v uvedeného lhůtě alespoň odeslali. Můžete využít našeho formuláře, který naleznete zde.

Výjimka z práva odstoupit od Smlouvy. Vezměte však na vědomí, že nemáte právo odstoupit Smlouvy, pokud se jedná o zboží, které bylo speciálně pro zákazníka nebo dle jeho přání upraveno.

Potvrzení přijetí. Jakmile vaše prohlášení o odstoupení obdržíme, bezodkladně vám potvrdíme jeho přijetí.

Vrácení zboží po odstoupení od Smlouvy. Pokud od mezi námi uzavřené Smlouvy odstoupíte, jste povinni nám nepoužité a nepoškozené zboží vrátit na adresu uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek, případně společně s předměty, které vám byly při koupi poskytnuty darem, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

Výměna zboží. Neumožňujeme výměnu zboží. V případě, že budete chtít zboží vyměnit, je třeba od Smlouvy odstoupit, zboží vrátit a objednat zboží nové.

Vrácení peněžních prostředků zákazníkovi. My vám po odstoupení, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátíme částku, kterou jste za zboží zaplatili, a to včetně hodnoty odpovídající ceně za nejlevnější metodu dopravy zboží zpět k nám (pouze v rámci České republiky). Částku vám zašleme na účet, ze kterého jsme obdrželi platbu, případně na účet, který v oznámení odstoupení uvedete. Vyhrazujeme si právo neodeslat peněžní prostředky zpět dříve, než obdržíme z vaší strany důkaz dokládající, že bylo zboží odesláno zpět k nám.

Opotřebení vráceného zboží. Zboží musíte vrátit nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. Případnou náhradu škody vzniklé na vráceném zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti vrácené částce.

Odstoupení prodávajícího. V případě, že odstoupíme od Smlouvy z některých zde uvedených nebo zákonných důvodů (zejména např. pokud dojde k vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo nemožnosti včasného dodání ze strany dodavatele), bezodkladně vás o tom informujeme a nejpozději do 14 dní od oznámení odstoupení vám vrátíme všechny peněžní prostředky, které jsme od vás na základě Smlouvy obdrželi.


Odpovědnost za vady

Relevantní právní předpisy. Odpovědnost za vady prodávajícího se řídí zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Bezvadné zboží. Naší povinností je dodat vám zboží, které nemá vady, tedy (i) má vlastnosti, na kterých jsme se při uzavření Smlouvy dohodli nebo odpovídá našemu popisu, včetně reklamních materiálů nebo vypadá tak, jak lze s ohledem na druh zboží očekávat, (ii) je vhodné pro užívání, pro které je prodáváno nebo které je pro druh zboží obvyklý, (iii) splňuje všechny požadavky požadované relevantními právními předpisy, které se na daný druh zboží vztahují, (iv) je v požadované jakosti a velikosti a (v) v případě, že jakost či design byly určeny na základě vzorku či vzoru, zboží má alespoň stejnou kvalitu jako daný vzor či vzorek.

Práva z vadného plnění. Máte právo na dodání bezvadného zboží, avšak pouze pokud by to s ohledem na povahu vady nebylo nepřiměřené. Pokud vada dosahuje takové intenzity, že nelze zboží řádně užívat, protože zboží vykazuje opakovanou vadu nebo více (alespoň 3) vad nezávislých na sobě, máte nárok na výměnu za nové zboží nebo odstoupení od Smlouvy. Pokud od Smlouvy neodstoupíte a nebudete požadovat dodání nového zboží ani opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z ceny zboží. Volbu způsobu reklamace provádí zákazník.

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění. Uplatnit svá práva z vadného plnění můžete v době 24 měsíců od převzetí zboží. Jestliže se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku převzetí.

Výjimka z práv vadného plnění. Práva z vadného plnění vám nenáleží, jestliže jste o vadě v okamžiku převzetí věděli byla-li vada způsobena vámi nebo vaším nesprávným užíváním zboží.

Uplatnění práv. Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit reklamačním formulářem, který je dostupný zde, a to bez zbytečného odkladu po odhalení vady zboží. Formulář zašlete na náš email reklamace@pacoromano.cz nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví Obchodních podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že případné pokračování v užívání zboží může vést ke zhoršení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro zamítnutí reklamace. Jakmile oznámení reklamace obdržíme, bezodkladně vám jeho přijetí potvrdíme emailem.

Vyřízení reklamace. V souladu s relevantními právními předpisy jsme povinni reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace. K reklamaci jste povinni doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční listu, pokud byl vystaven, dále pak samotné reklamované zboží, a to se všemi jeho částmi, vyčištěné, hygienicky nezávadné. Jste povinni jasně označit a popsat reklamovanou vadu. Po vyřízení reklamace vám vystavíme potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i provedení případné opravy a době reklamačního řízení. V případě, že bude reklamace uznána, máte právo na uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace, tj. včetně nákladů na dopravu. Toto právo můžete uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí záruční doby. V případě zamítnutí reklamace, nese zákazník tyto náklady sám.

Omezení záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, omezení životnosti zboží kvůli nevhodnému nebo nadměrnému užívání zboží nebo nedodržování pokynů pro údržbu zboží či návodu k použití. Reklamaci nelze uplatit pro vady, na které již byla poskytnuta sleva z ceny zboží.

Převzetí zboží po reklamaci. Po vyřízení reklamace je zákazník povinen zboží převzít. V případě, že prodlení zákazníka přesáhne dobu 6 měsíců ode dne oznámení vyřízení reklamace, jsme oprávněni zajistit likvidaci zboží a požadovat po vás úhradu vzniklých nákladů.


Závěrečná ustanovení

Zákaz zasahování do e-shopu. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazníci nesmí při využívání e-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jim nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Platné právo. Smlouva i Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozorový orgán. Tímto vás informujeme, že dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Máte právo se obrátit na orgán zabývající se mimosoudním řešením spotřebitelských sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.adr.coi.cz.

Zpracování osobních údajů. Více informací o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s e-shopem, naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů (odkaz).

Komunikace. Veškerá komunikace mezi námi a vámi bude probíhat elektronicky emailem, telefonicky nebo případně poštou.

Změna okolností. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Archivace. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Informační povinnost prodávajícího. Informace o procesu objednání a uzavření Smlouvy jsou zákazníkům popsány přímo v e-shopu v průběhu objednávání. Před dokončením objednávky má zákazník vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

Příloha. Přílohou těchto Obchodních podmínek je vzorový formulář o odstoupení od Smlouvy a reklamační formulář.

Aktualizace. Tyto Obchodní podmínky můžeme průběžné aktualizovat. Účinnost nového znění Obchodních podmínek nastane v okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.8.2019.